Kontaktujte nás

Presvedčte sa o tom, že sú naše výrobky nielen zdravšie, ale zároveň aj chutné. Sú vyrobené z kvalitných a preverených surovín. 

  Vaše meno (povinné pole)

  Váš E-mail (povinné pole)

  Predmet

  Obsah správy

  Adresa/ Údaje

  V-O-S spol. s r.o.,  Kukučínova 2681
  024 01 Kysucké Nové Mesto, SVK, EU
  ICO: 36369047, DIČ: 36369047/655
  IČ DPH: SK2020132609

  Bank: Slovenská sporiteľňa a.s.
  IBAN: SK0809000000000310950140
  BIC: GIBASKBX

  Zapísaný v Obchodnom registri Okresného
  súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 10098/L

  Telefón

  +421 903 540 677
  +421 903 540 688

  E-mail

  Obchodní zástupcovia

  Polska

  / +48 609 0812 122/

  palo.proviteo@gmail.com

  www.rawkulkiowocowe.pl/

  Slovensko

  / +421 0907 949 777/

  filo@vos.sk

  www.filovos.vlastnyweb.sk 

  Česko

  / +420 604 789 756/

  info@vebafood.cz

  www.vebafood.cz 

  Magyarország

  Balint-Food Kft.

  /+36306418203/

  Ekonomický úsek

  Ing. Chupáčová Adriána