Kontaktujte nás

Presvedčte sa o tom, že sú naše výrobky nielen zdravšie, ale zároveň aj chutné. Sú vyrobené z kvalitných a preverených surovín. 

Vaše meno (povinné pole)

Váš E-mail (povinné pole)

Predmet

Obsah správy


Adresa/ Údaje

V-O-S spol. s r.o.,  Kukučínova 2681
024 01 Kysucké Nové Mesto, SVK, EU
ICO: 36369047, DIČ: 36369047/655
IČ DPH: SK2020132609

Bank: Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN: SK0809000000000310950140
BIC: GIBASKBX

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného
súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 10098/L

Telefón

+421 903 540 677
+421 903 540 688

E-mail

Obchodní zástupcovia

Polska

/ +48 609 0812 122/

palo.proviteo@gmail.com

www.rawkulkiowocowe.pl/

Slovensko

/ +421 0907 949 777/

filo@vos.sk

www.filovos.vlastnyweb.sk 

Česko

/ +420 604 789 756/

info@vebafood.cz

www.vebafood.cz 

Magyarország

Balint-Food Kft.

/+36306418203/

Ekonomický úsek

Ing. Chupáčová Adriána